POLÍTICA DE PRIVADESA

Context traduccions es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web.

Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web https://traduccionscontext.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

 

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per Context Traduccions en qualitat de responsable del tractament. Context Traduccions és el titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a Av. Meritxell, 9 4t 5a – AD500 Andorra la Vella Principat d’Andorra i inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari F-165800-D, d’ara endevant Context Traduccions.

 

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa els usuaris d’aquest lloc web que https://traduccionscontext.com només recollirà les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

 

Recollim cookies?

L’informem que aquesta  web només recull cookies de manteniment necessàries per al correcte funcionament de la plana web. Per a l’ús d’altres cookies, necessitarem del vostre consentiment exprés per a llur recollida. Podeu saber més sobre què son les cookies i com les utilitzem consultant la nostra Política de Cookies.

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

Context Traduccions recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud de traducció, correcció o interpretació, així com per dur a terme tots els tràmits i / o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud.

 

Quant de temps es conservaran les meves dades?

Context Traduccions conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui a Context Traduccions a conservar les seves dades personals, questa conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho.

Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  1. Encarregats de tractament de Context Traduccions que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi Context Traduccions.
  2. Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

 

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Per norma general, les vostres dades aquí recollides no es transferiran fora d’Andorra. No obstant, en casos de cooperació internacional amb altres autoritats de protecció de dades, us demanarem el vostre consentiment per a aquestes transferències quan la base legitimadora del tractament sigui el vostre consentiment.

 

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, Context Traduccions li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d’adreçar un correu electrònic a contexttraduccions@gmail.com , a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència andorrana de protecció de dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquest organisme.

 

Puc retirar el meu consentiment?

Qualsevol tractament basat en el vostre consentiment, en qualsevol moment pot ser retirat sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits Context Traduccions deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

Context Traduccions li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

 

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.