SERVEIS

Context3

Context Traduccions és una agència de traducció creada el 2012 amb un equip que suma més de vint anys d’experiència al Principat d’Andorra. Els nostres experts ofereixen un tracte personalitzat adaptat a les vostres necessitats, i garanteixen en tot moment la màxima qualitat en les seves traduccions, transparència, agilitat i plena confidencialitat.

 

Donem una resposta ràpida i professional a tota mena de demandes, especialment en el sector jurídic, oficial, empresarial, tècnic, informàtic i de noves tecnologies, entre d’altres.

 

Entre els nostres serveis, s’hi inclouen els següents: la legalització de les traduccions jurades oficials (legitimació notarial i postil·la o legalització) així com la recollida i el lliurament a domicili dels documents (Andorra la Vella i Escaldes-Engordany) o per via telemàtica. També us oferim el servei de correcció de textos (ortotipogràfica, gramatical i d’estil) de les vostres produccions escrites.

TRADUCCIONS JURADES I OFICIALS

Traduccions realitzades, certificades i signades per un traductor jurat acreditat pel Ministeri de Justícia i Interior.

TIPUS DE DOCUMENTS

- Certificats de matrimoni
- Certificats de naixement
- Antecedents penals
- Sentències
- Títols acadèmics
- Declaracions
- Actes
- Altres

TRADUCCIONS PROFESSIONALS

Traducció de textos generals i especialitzats realitzats per traductors professionals i natius amb experiència.

ÀMBITS

- Cientific i tècnic
- Jurídic
- Econòmic
- Comercial
- Publicitari i turístic
- Literari
- Llocs web
- Altres

CORRECCIONS I REVISIONS

Servei de correcció i revisió de textos a càrrec de correctors i traductors natius especialitzats i amb experiència.

ÀMBITS

- Científic i tècnic
- Jurídic
- Econòmic
- Comercial
- Publicitari i turístic
- Literari
- Llocs web
- Altres

INTERPRETACIONS

Servei d’interpretació per a qualsevol mena d’esdeveniment. Oferim bona presència, discreció i la màxima confidencialitat.

SERVEIS

- Interpretació consecutiva
- Interpretació simultània
- Interpretació a cau d’orella (chuchotage)

TRANSCRIPCIÓ I SUBTITULACIÓ

Servei de transcripció i subtitulació audiovisual de qualsevol temàtica i per a tota mena de contingut.

FORMATS

- Vídeos
- Àudios
- Llibres electrònics (e-books)
- Publicitat
- Presentacions
- Altres

MAQUETACIÓ

Servei addicional per a textos que requereixen un cert grau de maquetació, adaptat a cada format.

FORMATS

- Informes
- Presentacions
- Etiquetes
- Arxius PDF
- Manuals
- Textos publicitaris i turístics
- Documents literaris
- Altres

IDIOMES DE TRADUCCIÓ

Català

catala

Castellà

castella

Francès

frances

Portuguès

portugues

Anglès

angles

Italià

italia